Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Σαν παραμύθι», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 51