Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ανοιξιάτικη συμφωνία», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 52