Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 47-50