Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Δικαιολογία», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 46