Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Εικόνα», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 46