Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 40