Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. (έσω οπισθόφυλλο)