Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η εικονογράφηση», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 40