Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 40