Είστε εδώ

Σεραφειμίδης Ι., «Ξένη πνευματική κίνηση. Γαλλία, Καλοκαίρι του 1946», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 36