Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Γ. Ρούσσου, Ο πρωτευουσιάνος, Θέατρο “Έσπερος”», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 35-36