Είστε εδώ

Δεδούση Χριστίνα, «Σχηματική τέχνη», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 31-32