Είστε εδώ

Σνωκ Κωνσταντίνος, «Εικόνες. Τα μάτια της άρρωστης», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 30-31