Είστε εδώ

Μηλιόπουλος Παρασκευάς Ι., «Ωσαννά», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 29