Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Ο πελαργός του Λουδία», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 28-29