Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Θεία Τιμωρία», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 12