Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 7-12