Είστε εδώ

Θεοδωροπούλου-Λιβαδά Βαρβάρα, «Ρήγας Ραγιάς», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 6