Είστε εδώ

Μυριβήλης Στράτης, «Ανάμεσα στ' άστρα τ' ουρανού», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 3-6