Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 2