Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Ελληνική τέχνη. Η Θεσσαλονίκη», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 1