Είστε εδώ

«[Εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν]», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. (εσώφυλλο)