Είστε εδώ

«Στο επόμενο τεύχος συνεργάζονται», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. (εσώφυλλο)