Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νέα βιβλία. Παν. Μαυρέα Πύραυλος (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 287