Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ρομάντζο. Η φεγγαροντυμένη», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 271-286