Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νέα βιβλία. Βαρβάρας Θεοδωροπούλου-Λιβαδά (Ανεμώνας): Σαν παραμύθι - Ποιήματα», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 287-288