Είστε εδώ

Ταρσούλη Αθηνά, «Διήγημα. Τα Χριστούγεννα μιας φτωχούλας», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 263-266