Είστε εδώ

Μπήτος Ιωάννης, «Μακεδονικές μορφές που ξεχάσθηκαν. Κωστής Σταματόπουλος», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 267-269