Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου και η ελληνική ποίηση», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 255-262