Είστε εδώ

Προεστόπουλος Νίκος, «Το φεγγάρι», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 253-251