Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. (εσώφυλλο)