Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. (εξώφυλλο)