Είστε εδώ

«Ακαδημαϊκόν βιβλιοπωλείον Ευθ. Χριστοπούλου», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)