Είστε εδώ

Δρακοπούλου Ολυμπία Α., «Μικρές ιστορίες. Αντιθέσεις», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 216