Είστε εδώ

Φιστέρης Γιώργος, «Πολύ παληό τραγούδι», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 215