Είστε εδώ

Μπήτος Ιωάννης, «Μακεδονικές μορφές που ξεχάστηκαν. Δημήτριος Λάλλας», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 213-215