Είστε εδώ

Ανδρόνικος Μανόλης, «Θύμησες», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 212