Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. (εξώφυλλο)