Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. (εσώφυλλο)