Είστε εδώ

«Το Λαχείον», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)