Είστε εδώ

«Ακαδημαϊκόν βιβλιοπωλείον Ευθ. Χριστοπούλου», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)