Είστε εδώ

Γραμμένος Κ., «Άνοιξη, που σ' αγάπησα», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 194