Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ρομάντζο. Η φεγγαροντυμένη», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 189-194