Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Αισθητικά ζητήματα. Τέχνη και λόγος», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 171-174