Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Συναπάντημα», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 170