Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το έπαθλο», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 169