Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. (εσώφυλλο)