Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. (εξώφυλλο)