Είστε εδώ

«Επισκεφθήτε την Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)