Είστε εδώ

«Ακαδημαϊκόν βιβλιοπωλείον Ευθ. Χριστοπούλου», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)